នាឡិកាដៃ-นาฬิกาข้อมือ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร :  នាឡិកាដៃ
อ่านว่า : เนียเฬะกาได
แปลว่า : นาฬิกาค่อมือ
ภาษาอังกฤษ : Watch

ความคิดเห็น