ធ្វើ-ทำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image
ภาษาเขมร : ធ្វើ
อ่านว่า : ทเวอ
แปลว่า : ทำ
អានថា : ថាំ
ภาษาอังกฤษ : to do, to make

ตัวอย่าง : អត់មានការងារធ្វើ ដេកលេងទៅចុះ។
อ่านว่า : อ็อด เมียน กาเงีย ทฺเวอ เดกเลง โตว โจ๊ะฮ์
แปลว่า : ไม่มีงานทำนอนเล่นไปเถอะ
អានថា : ម៉ៃមីង៉ានថាំណនលេន់ប៉ៃថឹ

ความคิดเห็น