ធ្វើម្ហូប-ทำกับข้าว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ធ្វើម្ហូប
อ่านว่า : ทะเวอ มโฮบ
แปลว่า : ทำกับข้าว
ภาษาอังกฤษ : Cook

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %