ធំ-ใหญ่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ធំ
อ่านว่า : ธม
แปลว่า : ใหญ่
អានថា : យ៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : Big

ตัวอย่าง : ប្រហិតអីធំម្លេះ?
อ่านว่า : ปรอเฮ็ด แอ็ย ธม มฺและฮ์
แปลว่า : ลูกชิ้นอะไรใหญ่จัง
អានថា : លូកឈីន់អៈរ៉ៃយ៉ៃចាំង

Admin : Rithy

ความคิดเห็น