ធុរេនដុត ทุเรียนเผา

Spread the love

ឃើញតែគេផូសនុះផូស អ៊ែតមីនចង់ភ្លក់ដល់ហើយ អ្នកណាធ្លាប់ញ៉ាំហើយជួយប្រាប់ផងទៅមើលថាវារសជាតិម៉េចដែរ?
เห็นแต่ในรูป โพสกันจัง แอดมินอยากลอง ใครเคยกินแล้วบอกหน่อยดิว่ารสชาติมันเป็นยังไง ได้ยินแต่ว่าอร่อย อร่อยจริงไหม

image

image

image

image

image

ความคิดเห็น