ធុញ-เบื่อ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ធុញ-เบื่อ ภาษาเขมรวันละคำ

ធុញ-เบื่อ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ធុញ
อ่านว่า : ทุย์ญ
แปลว่า : เบื่อ, รำคาญ
ภาษาอังกฤษ : Bored

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ធុញៗម៉េចមិនដឹងទេ!
อ่านว่า : ทไง นิฮ์ เมียน อาร็อม ทุย์ญ ๆ เม็ย์จ เมิน เดิง เต๊
แปลว่า : วันนี้รู้สึกเบื่อๆอย่างไงไม่รู้

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %