ធុងសំរាម-ถังขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ធុងសំរាម-ถังขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

ធុងសំរាម-ถังขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ធុងសំរាម
อ่านว่า : ทุง ซ็อมราม
แปลว่า : ถังขยะ
ภาษาอังกฤษ : Bin

ตัวอย่าง : ធុងសំរាមគេមានពណ៌ស្រស់ស្អាតណាស់អីតើ!។
อ่านว่า : ทุง ซ็อมราม เก เมียน ปัว ซเราะฮ์ ซอาด น่ะ แอ็ย เตอว์
แปลว่า : ถังขยะเขาสีสันสวยงามดีแท้

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %