ធាត់-อ้วน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ធាត់
อ่านว่า : ท็วด
แปลว่า : อ้วน
អានថា : អ់ួន
ภาษาอังกฤษ : Fat

ตัวอย่าง : កុំញ៉ាំច្រើនពេក ប្រយ័ត្នធាត់ជ្រុល ពិបាករកសង្សារណា។
อ่านว่า :กม ญำ จฺเริว์น เปก ปรอยัด ท็วด จฺโร็วล์ ปิบะก์ โหรก ซ็องซา น่ะ
แปลว่า : อย่ากินเยอะเกิน ระวังอ้วนเกินไป หาแฟนยากนะ
អានថា : យ៉ាគីន់យើៈគើន រ៉ៈវ៉ាំងអួ់នគើនប៉ៃ ហ៎ាហ្វ៊ែនយ៉ាកណះ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น