ទ្វីប-ทวีป ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ทวีป ទ្វីប Continentsภาษาเขมร : ទ្វីប
อ่านว่า : ตวีบ
แปลว่า : ทวีป
អានថា : ធ្វីប
ภาษาอังกฤษ : Continents
Listen :

ตัวอย่าง : តើអ្នកដឹងទេថាទ្វីបណាដែលតូចជាងគេ?
อ่านว่า : เตอว์ เนียะก์ เดิง แต๊ ทา ตวีบ นา แดว์ล โตกจ์ เจียง เก๊
แปลว่า : คุณรู้ไหมว่าทวีปไหนเล็กที่สุด
អានថា : ឃូន់ រូ ម៉ៃ វ៉ា ធ្វីប ណៃ៎ លេក់ ធី ស៊ុត

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น