ទ្វារ-ประตู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ទ្វារ-ประตู

ទ្វារ-ประตู

ภาษาเขมร : ទ្វា
อ่านว่า : ทเวีย
แปลว่า : ประตู
ภาษาอังกฤษ : Door

ตัวอย่าง : នេះជាទ្វាបន្ទប់បង្រៀនថ្មី។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย ทเวีย บ็อน ต็บ บ็อง เรียน ทแม็ย
แปลว่า : นี่คือประตูห้องสอนใหม่

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %