ទ្រូង-หน้าอก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ទ្រូង-หน้าอก ภาษาเขมรวันละคำ

ទ្រូង-หน้าอก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទ្រូង
อ่านว่า : ตรูง
แปลว่า : หน้าอก
ภาษาอังกฤษ : Chest

ตัวอย่าง : តើនេះជាទ្រូងរបស់អ្នកណា?
อ่านว่า : เตอว์ นื่ฮ์ กือ เจีย ตรูง โร เบ๊าะฮ์ เนียะ น่า?
แปลว่า : นี่คือหน้าอกของใคร

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %