ទំនិញក្លែងក្លាយ-สินค้าปลอม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Nike ปลอม โคตรเนียน


ภาษาเขมร: ទំនិញក្លែងក្លាយ
อ่านว่า: ตมเน็งญ์ กแลง กลาย
แปลว่า: สิ้นค้าปลอม
អានថា: ស៊ីនខាប៉្លម
ภาษาอังกฤษ: Fake Product

ตัวอย่าง: ថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញប៉ូលីសមកចាប់ទំនិញក្លែងក្លាយនៅផ្សារឆង់ចម។
อ่านว่า: : ทไง มุน คญม เคิญ โปลิฮ์ โมก จับ ตมนิงญ์ กแลง กลาย เนิว พซาร์ ช่องจอม
แปลว่า: วันก่อนผมเห็นตำรวจมาจับสินค้าปลอมที่ตลาดช่องจอม
អានថា: វ៉ាន់កន ភ៎ុម ហ៊េន តាំរួត ម៉ា ចាប់ ស៊ីនខា ប៉្លម ធី តៈឡាត ឆង់ចម

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น