ទៀបបារាំង-ทุเรียนเทศ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

image

ภาษาเขมร : ទៀបបារាំង
อ่านว่า : เตียบ บารัง
แปลว่า : ธุเรียนเทศ
អានថា : ធុរៀនធេត

ตัวอย่าง : ល្បីថាទៀបបារាំងអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកបាន ពិតទេ?
อ่านว่า : ลฺแบ็ย ทา เตียบ บารัง อากจ์ ปฺเยีย บาว์ล จุมงือ มะฮารีกบาน เปิ่ด เต๊?
แปลว่า : ลือกันว่าธุเรียนเทศสามาระรักษาโรกมะเร็งได้ จริงไหม
អានថា : លឺកាន់វ៉ាធុរៀនធេតសាម៉ាតរ៉ាក់សា៎រោគម៉ៈរេង់ដាយ់ ជីង់ ម៉ៃ?

By : Admin Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %