ទុយយោ-หลอด ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ទុយយោ ឬ បំពង់បឺត
อ่านว่า : ตุยโย หรือ บ็อม ปง เบิด
แปลว่า : หลอด
ภาษาอังกฤษ : Straw

ตัวอย่าง : អ្នកលក់ សុំទុយយោពីរ។
อ่านว่า : เนียะ ลัวะ ซม ตุย โย ปี
แปลว่า : แม่ค้าครับ ขอหลอดน้ำสองหลอด

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %