ទឹកអប់លាបក្លៀក-โรล์ออน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ទឹកអប់លាបក្លៀក-โรล์ออน ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកអប់លាបក្លៀក-โรล์ออน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកអប់លាបក្លៀក
อ่านว่า : ตึก อ็อบ เลียบ คเลียะก์
แปลว่า : โรล์ออน
ภาษาอังกฤษ : Roll on

ตัวอย่าง : តើអ្នកប្រើទឹកអប់លាបក្លៀកម៉ាកអីដែរ?
อ่านว่า : เติ๊ว์ เนียะ ปเริว ตึก อ็อบ เลียบ กเลียะก์ ม๊ะก์ แอ็ย แด๊ย์
แปลว่า : คุณใช้โรล์ออนยี่ห้ออะไรหรอ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %