ទឹកខ្មេះ-น้ำส้มสายชู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

ภาษาเขมร: ទឹកខ្មេះ
อ่านว่า: ตึก คแมะฮ์
แปลว่า:น้ำส้มสายชู
អានថា: ណាមសុំសាយឈូ
ภาษาอังกฤษ:vinegar

ตัวอย่าง: ទឹកខ្មេះមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង។
อ่านว่า: :

ตึก คแมะฮ์ เมียน ปรอยอกช์ เจริน ยาง
แปลว่า: น้ำส้มสายชูมีประโยชน์หลายอย่าง
អានថា: ណាមសុំសាយឈូ មីប្រៈយោតឡាយយ៉ាង

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %