ទីក្រុង-เมืองกรุง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ទីក្រុង-เมืองกรุง

ទីក្រុង-เมืองกรุง

ภาษาเขมร : ទីក្រុង
อ่านว่า : ตี กรง
แปลว่า : เมืองกรุง
ภาษาอังกฤษ : City

ตัวอย่าง : នេះគឺរូបភាពទីក្រុងភ្នំពេញមើលពីលើអាកាស។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ กือ รูป เพียบ ตี กรง พนม เป็ย์ญ เมิว์ล ปี เลอ อา กะฮ์
แปลว่า : นี่คือภาพเมืองพนมเปญมองจากมุมบน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %