ទិវាសិទ្ធនារី-วันสิทธิสตรีโลก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ
อ่านว่า : ติ เวีย เสิด เนียรี อ็อน ตะ ระ เจียด
แปลว่า : วันสิทธิสตรีโลก
ภาษาอังกฤษ : Global women’s day

ตัวอย่าง : អបអរសាទរទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ
อ่านว่า : ออบ ออ ซา โต ติ เวีย เสิด เนียรี อ็อน ตะ ระ เจียด
แปลว่า : สุขสันต์วันสิทธิสตรีโลก

image

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %