ទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់-วันแห่งความรัก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់-วันแห่งความรัก

ទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់-วันแห่งความรัก

ภาษาเขมร : ទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់
อ่านว่า : ติ เวีย เนย เซ็ย์จ กแด็ย ซรอ ลัย์ญ
แปลว่า : วันแห่งความรัก
ภาษาอังกฤษ : Valentine

ตัวอย่าง : ថ្ងៃទី 14 កុម្ភៈជាទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់ មិនមែនថ្ងៃបុណ្យសង្សារទេ។
อ่านว่า : ทไง ตี ด็อบ บวน กม เพียะก์ เจีย ติ เวีย เนย เซ็ย์จ กแด็ย ซรอ ลัย์ญ เมิน แมน ทไง โบ็น ซ็อง ซา เต
แปลว่า : วันที่ 14 กุมภาเป็นวันแห่งความรัก ไม่ใช่วันแฟน

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %