ទាយាទ-ทายาท ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ทายาทภาษาเขมร : ទាយាទ
อ่านว่า : เตียเยียด
แปลว่า : ทายาท
អានថា : ថាយ៉ាត
ภาษาอังกฤษ : heir, descendants, descendant, offspring
Listen :

ตัวอย่าง : ទាយាទព្រាយអាសូរកាយ។
อ่านว่า : เตีย เยียด เปรียย อาโซระกาย
แปลว่า : ทายาทอาสูร
អានថា : ថាយ៉ាតអាស៊ូន

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %