ទទួល-รับ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:4 Second

รับ มารับ ទទួលภาษาเขมร : ទទួល
อ่านว่า : โต ตวล
แปลว่า : รับ
អានថា : រ៉ាប់
ภาษาอังกฤษ : to answer, to receive, to pick some up from somewhere
Listen :

ตัวอย่าง : អាល់ឡូ! ទំនេរអត់ មកទទួលអូននៅសាលារៀនបន្តិចបានអត់?
อ่านว่า : อัลโหล  ตมเน อ็อด  โหมก โตตวล โอน เนิว ซาลาเรียน บ็อนเต็กจ์ บาน อ๊อด
แปลว่า : ฮัลโหล ว่างไหม มารับเค้าที่โรงเรียนหน่อยได้ไหม
អានថា : ហាល៎ោ វ៉ាក់ម៉ាយ? ម៉ា រ៉ាប់ ខាវ់ ធី រោងរៀន ណយ់ ដាយ់ ម៉ាយ?

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %