ទទួលទាន-รับประทาน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ภาษาเขมร : ទទួលទាន
อ่านว่า : โต ต็วล เตียน
แปลว่า : รับประทาน
អានថា : រ៉ាប់ប្រ៉ៈថាន
ภาษาอังกฤษ : to eat
Listen :

ตัวอย่าง : ពេទ្យប្រាប់ថាឲ្យលោកទទួលទានអាហារឲ្យទៀងពេលវេលា។
อ่านว่า : เปด ปรับ ทา ออย โลก โต ต็วล เตียน อาฮา ออย เตียง เปล เวเลีย
แปลว่า : หมดบอกว่าให้ท่านรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
អានថា :ម៉ បក វ៉ា ហៃ់ ថាន់ រ៉ាប់ ប្រ៉ៈថាន អាហា៎ន ហៃ់ ទ្រង់ វេឡា

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %