ទង់ជាតិ-ธงชาติ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ទង់ជាតិ-ธงชาติ

ទង់ជាតិ-ธงชาติ

ภาษาเขมร : ទង់ជាតិ
อ่านว่า : ต็ง เจียด
แปลว่า : ธงชาติ
ภาษาอังกฤษ : National Flag

ตัวอย่าง : ទង់ជាតិខ្មែរជាតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរទាំងមួល។
อ่านว่า : ต็ง เจียด คแมย์ เจีย ด็อม ณาง โอว์ย เจียด คแมย์ เตียง มูว์ล
แปลว่า : ธงชาติเขมรเป็นสัญลักษณ์ของชาติเขมรทั้งทั้งหลาย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %