ថ្លើម-ตับ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ថ្លើម
อ่านว่า : ทฺเลิว์ม
แปลว่า :ตับ
អានថា : តាប់
ภาษาอังกฤษ : Liver

ตัวอย่าง : ក្មួយស្រីតូចរបស់ខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំថ្លើមទេ។
อ่านว่า : กฺมวย ซฺแร็ย โก๊กจ์ โรเบ๊าะฮ์ คญม อ็อด เจ๊ะฮ์ ญำ ทฺเลิว์ม เต
แปลว่า : หลานสาวน้อยของฉันกินตับไม่เป็น
អានថា : ឡ៎ានស៎ាវណ៑យខ៎ងឆ៎ាន់គីន់តាប់ម៉ៃប៉េន់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น