ថ្មី-ใหม่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ថ្មី
อ่านว่า : ทแม็ย
แปลว่า : ใหม่
អានថា : ម៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : new

ตัวอย่าง : ទឹមទិញស្បែកជើងថ្មីិ
อ่านว่า : ตึม ติงญ์ แบย์กเจิง ทแม็ย
แปลว่า : พึ่งซื้อรองเท้าใหม่
អានថា : ភឺ់ង់ សឺ់ រ៉ងថ់ាវម៉ៃ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %