ថ្ងៃឈប់សម្រាក-วันหยุด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second
image

ตารางวันหยุดของประเทศไทยประจำปี 2559

ภาษาเขมร : ថ្ងៃឈប់សម្រាក
อ่านว่า : ทไง ชบ ซ็อมหราก
แปลว่า : วันหยุด
អានថា : វ៉ាន់យុត

ตัวอย่าง : នេះជាតារាងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ស្រុកថៃប្រចាំឆ្នាំ 2016*
อ่านว่า : นิฮ์ เจีย ตาราง ทไง ชบซ็อมหราก ซรกไทย ปรอจำชนำ ปีปอนด็อบปรำมวย
แปลว่า : นี่คือตารางวันหยุดของเมืองไทย ประจำปี 2559
អានថា : នីឃឺតារាងវ៉ាន់យុតខ៎ងមឿងថៃប្រៈចាំពីស៎ងផាន់ហា់រ៉យហា់ស៊ីប់កាវ់

*ស្រុកថៃប្រើព.ស. តែឡើងតាមឆ្នាំគ.ស. នាំឲ្យព.ស.ថៃលឿនជាងខ្មែរ ៤ខែ

เป็นยังไงบ้างล่ะครับ  เห็นตารางวันหยุดของบ้านเราแล้ว แล้วก็หวังว่า แฟนเพจทุกคนจะมีความสุข สนุกสนานกับวันหยุดที่จะถึง รวมทั้งแฟนเพจที่เป็นชาวเขมรนะครับ หากวางแผนจะมาเที่ยวเมืองไทย ก็สามารถใช้ตารางวันหยุดนี้เป็นแนวทางได้เช่นกัน
เนื่องจากช่วงนี้ ผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะ โพสบทเรียนใหม่ๆ ให้ทุกคนได้เรียนรู้ เพราะมีภาระงานที่เยอะแยะมากมายที่จะต้องถามเลยครับ ผมอยากจะถามว่า แฟนเพจทุกท่าน ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างแล้ว กับภาษาเขมรของเว็บไซต์เรา หวังว่าทุกคน ได้เรียนรู้จากเว็บไซต์เราอย่างเต็มที่ ถ้ามีข้อแนะนำ พวกเราเต็มใจที่จะรับฟัง แล้วจะเอาไปแก้ไข เพื่อประโยชน์ของทุกคนนะครับ
By : Admin Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %