ថតរូប-ถ่ายรูป ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ថតរូប-ถ่ายรูป ภาษาเขมรวันละคำ
ថតរូប-ถ่ายรูป ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ថតរូប
อ่านว่า : ทอด รูป, ถอด รูป, ถอด หรูป อ่านไงก็ได้
แปลว่า : ถ่ายรูป
ภาษาอังกฤษ : Take photo

ตัวอย่าง : ហ៊េស្រីស្អាត! សុំថតរូបមួយបានអត់?
อ่านว่า : เฮ้ ซแร็ย ซ-อ้าด!  ซม ทอด รูป มวย บาน อ๊อด?
แปลว่า : เฮ้คนสวย  ขอถ่ายรูปสักรูปได้ไหม?

ความคิดเห็น

Next Post

Manihot esculenta (ដំឡូងមី, ដំឡូងឈើ)

Sun May 11 , 2014
Spread the love Scientific name: Manihot esculenta, Khmer name: ដំឡូងមី, ដំឡូងឈើ, English name: Cassava. ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 2,116 Related Posts:តារាបង្ហាញម៉ូត-นาย/นางแบบ ภาษาเขมรวันละคำជ្រក-หลบ แดดหรือฝน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃข่าวด่วน ไม่มีอะไรจะสอน ภาษาเขมรวันละคำអត់សូវ-ไม่ค่อย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចៀម-แกะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃណាគេ?-ใครอ่ะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: