ត្រូវ-ถูก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ត្រូវ-ถูก ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រូវ-ถูก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រូវ
อ่านว่า : ตโรว
แปลว่า : ถูกต้อง ถูก
ภาษาอังกฤษ : Right, correct

ตัวอย่าง : និយាយចឹងបានត្រូវ
อ่านว่า : นิ เยียย เจิ๊ง บาน ตโรว
แปลว่า : พูดงี้ถึงจะถูก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %