ត្រីឆ្លាត-ปลาฉลาด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ត្រីឆ្លាត
อ่านว่า: ตฺแร็ย ฉลาด
แปลว่า: ปลาฉลาด
អានថា: ប៉្លាឆៈឡាត
ภาษาอังกฤษ: Bronze featherback

ตัวอย่าง: ម៉ាក់ខ្ញុំតែងតែធ្វើប្រហិតត្រីឆ្លាតអោយខ្ញុំញ៉ាំកាលខ្ញុំនៅតូច។
อ่านว่า: : มะ คญม แตงแต่ ทฺเวอ ปรอเหิด ตฺแร็ย ฉลาด ออย คญม ญำ กาว์ล คญม เนิว โตกจ์
แปลว่า: แม่ผมมักจะทำทอดมันปลาฉลาดให้ผมกินเมื่อผมยังเล็ก
អានថា: មែ ភ៎ម់ ម៉័កចៈ ថតម៉ាន់ ប៉្លា ឆៈឡាត ហៃ ភ៎ម់ គីន់ ម់ឿ ភ៎ម់ យ៉ាំង ឡេក់

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น