ត្រីចង្វា-ปลาหมอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ត្រីចង្វា
อ่านว่า: ตฺแร็ย จ็องวา
แปลว่า: ปลาซิว
អានថា: ប៉្លាស៊ីវ
ภาษาอังกฤษ: Asian minnow

ตัวอย่าง: មានត្រីចង្វាយកទៅធ្វើអ្វីញ៉ាំវ៉ី?
อ่านว่า: : เมียน ตฺแร็ย จ็องวา โหยก โตว ทฺเวอ อฺแว็ย ญำ แว้ย?
แปลว่า: มีปลาซิวเอาไปทำอะไรกินดีน้อ
អានថា: មីប៉្លាស៊ីវ អាវប៉ៃថាំអៈរ៉ៃគីនឌី ណ់

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น