ត្រឡាច-ฟัก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ត្រឡាច
อ่านว่า : ตรอ หลากจ์
แปลว่า : ฟัก
អានថា : ហ្វ័ក
English : Ash gourd

ตัวอย่าง : មីងខ្ញុំមានចំការត្រឡាចនៅស្រុកកោះធំ។
อ่านว่า : มีง คญม เมียน จ็อม กา ตรอ หลากจ์ เนิว สรก เกาะฮ์ ธม
แปลว่า : น้าฉันมีสวนฟักที่อำเภอเกาะธม
អានថា : ណ៑ាឆា៎ន់ មី សួ៎ន ហ្វាក់ ធី អាំភើ កក់ ធំ

ความคิดเห็น