ត្រយូងចេក-ปลีกล้วย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ภาษาเขมร: ត្រយូងចេក
อ่านว่า: ตรอโยงเจก
แปลว่า: ปลีกล้วย
អានថា: ព្លីគ្លួយ
ภาษาอังกฤษ: banana flower

ตัวอย่าง: ក្នុងចំការខ្ញុំមានត្រយូងចេកច្រើនណសស់។
อ่านว่า: กนง จ็อมกา คญม เมียน ตรอโยงเจก เจริน น่ะ
แปลว่า: ในสวนผมมีปลีกล้วยเยอะมาก
អានថា: ណៃសួ៎នភ៎មមីព្លីគ្លួយយ៉ឹម៉ាក

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %