ត្រចៀកទ្វា-บานพับประตู ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ត្រចៀកទ្វា
อ่านว่า : ตรอ เจียะก์ ทเวีย
แปลว่า : บานพับ
ภาษาอังกฤษ : Hinge

ตัวอย่าง : ត្រចៀកទ្វាបន្ទប់ខ្ញុំលឺសំលេងខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : ตรอ เจียะก์ ทเวีย บ็อนต็บ คญม ลือ ซ็อมเลง คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : บานพับประตูห้องผมเสียงดังมาก

ความคิดเห็น

Next Post

នំបញ្ចុក-ขนมจีน ภาษาเขมรวันละคำ

Sat Oct 4 , 2014
Spread the love ภาษาเขมร : នំបញ្ចុក อ่านว่า : นม บ็อย์ญ จก/ นม บัย์ญ จก แปลว่า : ขนมจีน ภาษาอังกฤษ : Thai/Khmer noodle ตัวอย่าง : ឃ្លានហើយនៅ? ញ៉ាំនំបញ្ចុកមួយចានសិនល្អទេ? อ่านว่า : คเลียน เฮิว์ย เนิ๊ว? ญำ นม บัย์ญ จก มวย จาน เสิน ละออ เต๊? แปลว่า : หิวแล้วหรือยัง? เอาขนมจีนสักจาน/ถ้วยก่อนดีไหม? ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,679 Related Posts:ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃដក-ถอน, […]
%d bloggers like this: