ត្រគាក-สะโพก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ត្រគាក
อ่านว่า : ตรอเกียะก์
แปลว่า : สะโพก
អានថា : សៈភោក
ภาษาอังกฤษ : Hip

ตัวอย่าง : អ្នកណាចង់បានប្រពន្ធត្រគាកធំ ខ្ញុំណែនាំម្នាក់នេះ។
อ่านว่า :
เนียะ นา จ็อง บาน ปรอ ปน ตรอเกียะก์ ธม  คญม แนย์ น็วม มฺเนียะ นิ่ฮ์
แปลว่า : ใครอยากได้เมียสะโพกใหญ่ ผมแนะนำคนนี้
អានថា : ខ្រៃយ៉ាកដ់ាយមៀសៈភោកយ៉ៃ ភ៎ម់ នែៈណាំឃន់នី

Admin : Rithy

ความคิดเห็น