ត្បាល់និងអង្រែ-ครกและสาก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ត្បាល់និងអង្រែ
อ่านว่า : ตฺบัลว์ เนิง อ็องแร
แปลว่า :

ครกกับสาก
អានថា : ឃ្រក់កាប់សាក
ภาษาอังกฤษ : Mortar and pestle

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចង់ទិញត្បាល់និងអង្រែមួយគូនេះ។
อ่านว่า : คญม จ็อง ติงญ์ ตฺบัลว์ เนิง อ็องแร มวย กู นิฮ์
แปลว่า : ฉันอยากซื้อครกกับสากคู่นี้
អានថា : ឆ៎ាន់យ៉ាកស៊ឺឃ្រក់កាប់សាកឃ់ូនី

Admin : Rithy

ความคิดเห็น