ត្បាល់និងអង្រែ-ครกและสาก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ត្បាល់និងអង្រែ
อ่านว่า : ตฺบัลว์ เนิง อ็องแร
แปลว่า :

ครกกับสาก
អានថា : ឃ្រក់កាប់សាក
ภาษาอังกฤษ : Mortar and pestle

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចង់ទិញត្បាល់និងអង្រែមួយគូនេះ។
อ่านว่า : คญม จ็อง ติงญ์ ตฺบัลว์ เนิง อ็องแร มวย กู นิฮ์
แปลว่า : ฉันอยากซื้อครกกับสากคู่นี้
អានថា : ឆ៎ាន់យ៉ាកស៊ឺឃ្រក់កាប់សាកឃ់ូនី

Admin : Rithy

ความคิดเห็น

Next Post

រនាត-ระนาด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Thu Apr 16 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : រនាត อ่านว่า : โรเหนียด แปลว่า : ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 977 Related Posts:ប្រយោគបដិសេធ-ประโยคปฏิเสธ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃរូងភ្នំ-ถ้ำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជិត-ใกล้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃអត់សូវ-ไม่ค่อย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃយិនស៊ិន-โสม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជួប-พบ/เจอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: