តោផឿក-สิงโตเผือก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
តោផឿក

តោផឿក

ภาษาเขมร : តោផឿក
อ่านว่า : ตาวว์ เผือะก์
แปลว่า : สิงโตเผือก
ภาษาอังกฤษ : White Lion

ตัวอย่าง : តោផឿកមាននៅប្រទេសណា?
อ่านว่า : ตาวว์ เผือะก์ เมียน เนิว ปรอ เตะห์ ณา?
แปลว่า : สิงโตเผือกมีอยู่ประเทศอะไร

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %