តែមួយ-อันเดียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second
តែមួយ-อันเดียว ภาษาเขมรวันละคำ

តែមួយ-อันเดียว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : តែមួយ
อ่านว่า : แตย์ มวย
แปลว่า : อันเดียว ลูกเดียว ตัวเดียว เดียว
អានថា : អាន់ដៀវ លូកដៀវ តួដៀវ ដៀវ
ภาษาอังกฤษ : only one

ตัวอย่าง : មើលចេកមួយដើមនេះផ្លែតែមួយគត់។
อ่านว่า : เมิว์ล เจก มวย เดิว์ม นิ่ฮ์ พแลย์ แตย์ มวย กด
แปลว่า : ดูกล้วยต้นนี้ออกลูกลูกเดียวเท่านั้น
អានថា : ឌូគ្លួយត់ុននី អកលូកលូកដៀវថៅវ់ណាន់

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %