ណែម-แหนมเนือง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ណែម
อ่านว่า : แณย์ม
แปลว่า : แหนม
ภาษาอังกฤษ : fish spring rolls

ตัวอย่าง : ណែមជាអាហារប្រចាំប្រទេសវៀតណាម។
อ่านว่า : แนย์ม เจีย อาฮา ปรอจำ ปรอเต๊ะฮ์ เวียดนาม
แปลว่า : แหนมเป็นอาหารประจำชาติเวียดนาม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %