ណូអែល-คริสต์มาส ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ណូអែល-คริสท์มาส

ណូអែល-คริสท์มาส

ภาษาเขมร : បុណ្យណូអែល
อ่านว่า : โบ็น โน แอย์ล
แปลว่า : เทสกาลคริสต์มาส
ภาษาอังกฤษ : Christmas

ตัวอย่าง : សូមជូនពរថ្ងៃបុណ្យណូអែល និង សួស្ដីឆ្នាំថ្មី។
อ่านว่า : โซม จูน โป ทไง โบ็น โน แอย์ล เนิง ซัว สแด็ย ชนำ ทแม็ย
แปลว่า : ขออวยพรคุณ รื่นเริงคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่
ภาษาอังกฤษ : Wishing a Merry Christmas and a Happy New Year.

1479177_564355376967009_1257000864_n[1]

ความคิดเห็น