ណាគេ?-ใครอ่ะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

เป็นภาษาพูดครับ ถ้าแปลตรงๆก็ ไหนเขา หรือ ใครเขา แต่ในภาษาพูด ใช้บ่อยครับ คำว่า เก ไม่ต้องแปลครับ

ภาษาเขมร: ណាគេ หรือ អ្នកណាគេ ถ้าไม่เพราะก็ អាណាគេ
อ่านว่า: นา เก หรือ เนียะนาเก หรือ อานาเก
แปลว่า: ใคร ใครอ่ะ
អានថា: ខ្រៃ ខ្រៃអះ
ภาษาอังกฤษ: who

ตัวอย่าง: ង៉ៃនេះមានណាគេទំនេរអត់?
อ่านว่า: ทฺไง นิฮ์ เมียน นา เก ตม เน อ็อด
แปลว่า: วันนี้มีใครว่างไหม
អានថា: វ៉ាន់នីមីខ្រៃវ៉ាង់ម៉ៃ?

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น

2 thoughts on “ណាគេ?-ใครอ่ะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ