ឌុយ-ปลั๊ก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:4 Second
ឌុយ-ปลั๊ก

ឌុយ-ปลั๊ก

ภาษาเขมร : ឌុយភ្លើង
อ่านว่า : ดุยเพลิง
แปลว่า : ปลั๊ก
ภาษาอังกฤษ : plug

ព្រីភ្លើង

ព្រីភ្លើង

ภาษาเขมร : ព្រីភ្លើង
อ่านว่า : ปรีเพลิง
แปลว่า : ปลั๊กไฟตัวเมีย
ภาษาอังกฤษ : plug socket

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %