ដំឡូងបារាំង-มันฝรั่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ដំឡូងបារាំង
อ่านว่า : ด็อม โลง บารัง
แปลว่า : มันฝรั่ง
អានថា : ម៉ាន់ហ្វ្រាំង
English : Potato

ตัวอย่าง : ចង់ដឹងថាស្រុកយើងដាំដំឡូងបារាំងបានដែរឬទេ?
อ่านว่า : จ็อง เดิง ทา ซฺรก เยิง ดำ ด็อม โลง บารัง บาน แด รือ เต๊
แปลว่า : อยากรู้ว่าบ้านเราปลูกมันฝรั่งได้หรือเปล่า
អានថា : យ៉ាក រូ វ៉ា បាន រ៉ាវ ព្លូក ម៉ាន់ ហ្វ្រាំង ដ់ាយ ឬ ប្លាវ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %