ដំឡូងជ្វា-มันเทศ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ដំឡូងជ្វា
อ่านว่า : ด็อมโลง จฺเวีย
แปลว่า : มันเทศ
អានថា : ម៉ាន់ធេត់

ตัวอย่าง : គេដាំដំឡូងជ្វានៅឯណាមើមធំៗម្លេះ?
อ่านว่า : เก ดำ ด็อมโลง จฺเวีย เนิว แอนา เมิม ธมๆ มฺแล้ะ
แปลว่า : เขาปลูกมันเทศที่ไหนหัวใหญ่ๆจัง
អានថា : ខ៎ោវ ព្លូកម៉ាន់ធេតធីណ៎ាយហ៎ួយ៉ៃៗចាំង

ความคิดเห็น