ដំឡូងឆឹង-มันเชื่อม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second
ដំឡូងឆឹង-มันเชื่อม ภาษาเขมรวันละคำ

ដំឡូងឆឹង-มันเชื่อม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ដំឡូងឆឹង
อ่านว่า : ด็อมโลง เฉิ่ง
แปลว่า : มันเชื่อม
អានថា : ម៉ាន់ឆ់ឿម
ภาษาอังกฤษ : candy (boiled in sugar)

ตัวอย่าง : អ្នកណាចូលចិត្តបង្អែមពិតជាត្រូវចិត្តជាមួយដំឡូងឆឹងមួយចាននេះ។
อ่านว่า : เนียะก์ นา โจว์ล เจิด บ็องแอย์ม เปิ่ด เจีย ตโรว เจิด เจียมวย ด็อมโลง เฉิ่ง มวย จาน นิ่ฮ์
แปลว่า : ใครที่ชอบของหวานคงจะถูกใจกับมันเชื่อมจานนี้
អានថា : ខ្រៃធី់ឆបខ៎ងវ៉៎ាន ឃង់ចៈធូកចៃកាប់ម៉ាន់ឆ់ឿមចាននី

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %