ដំរីទឹក-ฮิปโป ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ដំរីទឹក-ฮิปโป

ដំរីទឹក-ฮิปโป

ภาษาเขมร : ដំរីទឹក
อ่านว่า : ด็อม แร็ย ตึก
แปลว่า : ฮิปโป
ภาษาอังกฤษ : Hippopotamus

ตัวอย่าง : ដំរីទឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាដាច់ពូជបាត់ទៅហើយ។
อ่านว่า : ด็อม แร็ย ตึก เนิว ปรอ เตะห์ กัม ปุ เจีย ดัจย์ ปูจย์ บัด โตว เฮิย์ว
แปลว่า : ฮิปโปในประเทศกัมพูชาสูญพันธุ์ไปแล้ว

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %