ដំបូល-หลังคา ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ដំបូល-หลังคา
ដំបូល-หลังคา

ภาษาเขมร : ដំបូល
อ่านว่า : ด็อม โบว์ล
แปลว่า : หลังคา
ภาษาอังกฤษ : Roof

ตัวอย่าง : ពិតជាដំបូលធម្មជាតិផស់គេមែន!
อ่านว่า : ปึด เจีย ด็อม โบว์ล ธ็วม มะ เจียด เพาะฮ์ เก แมน
แปลว่า :  ช่างเป็นหลังคาธรรมชาติของเขาจริงๆ

ความคิดเห็น

Next Post

ក្ដាមស្រែ-ปูนา ภาษาเขมรวันละคำ

Sun Dec 8 , 2013
Spread the loveภาษาเขมร : ក្ដាមស្រែ อ่านว่า : ก-ดาม ซแรย์ แปลว่า : ปูนา ภาษาอังกฤษ : Crab ตัวอย่าง : សព្វថ្ងៃនេះរកក្ដាមស្រែញ៉ាំលែងសូវបានហើយ។ อ่านว่า : ซ็อบ ทไง นิ่ฮ์ โรกก์ ก-ดาม ซแรย์ ญำ แลง โซว บาน เฮิว์ย แปลว่า :  ทุกวันนี้หาปูนากินไม่ค่อยได้แล้ว ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,387 Related Posts:ខ្លាដំបង-เสือโคร่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃមើលងាយ-ดูถูก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃមធ្យមភាគ-ค่าเฉลี่ย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃប្រយោគបញ្ជា-ประโยคคำสั่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃក្រុមជម្រើសជាតិ-ทีมชาติ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃតម្រង់ជួរ-จัดแถว ภาษาเขมรพูดยังไง […]
%d bloggers like this: