ដែក-เหล็ก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ដែក-เหล็ก

ដែក-เหล็ก

ภาษาเขมร : ដែក
อ่านว่า : แดย์ก
แปลว่า : แหลก
ภาษาอังกฤษ : Iron

ตัวอย่าง : មីងខ្ញុំលក់ដែកសំណង់។
อ่านว่า : มีง คญม ลัวะก์ แดย์ก ซ็อม น็อง
แปลว่า : มีฉันขายแหล็กก่อสร้าง

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %