ដេកលក់-นอนหลับ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ដេកលក់, គេងលក់
อ่านว่า : เดกโละ/ลัวะ, เกงโละ/ลัวะ
แปลว่า : นอนหลับ
អានថា : ណនឡាប់
ภาษาอังกฤษ : Asleep

ตัวอย่าง : កុំប្រញ៉ាប់ពេកមើល! ចាំកូនដេកលក់សិន
อ่านว่า :กม ปรอญับ เปก เมิวล์! จำ โกน เดก โละ เซิน
แปลว่า : จะรีบไปไหน ให้ลูกนอนหลับก่อน
អានថា : ចៈរីបប៉ៃណ៎ៃ ហ់ៃល់ូកណនឡាប់កន

Admin : Rithy

ความคิดเห็น

Next Post

ឃ្លាន-หิว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Sat Feb 28 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : ឃ្លាន, ហេវ อ่านว่า : คฺเลียน, เฮว แปลว่า : หิว អានថា : ហ៊ិ៎វ ภาษาอังกฤษ : Hungry ตัวอย่าง : ឃ្លានបាយហើយនៅ? อ่านว่า : ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,595 Related Posts:យិនស៊ិន-โสม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជ្រក-หลบ แดดหรือฝน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃទៅសួរសុចទុក្ខ-ไปเยี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ… Related
%d bloggers like this: