ដូចជា-เช่น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second

อาหารหมักดองภาษาเขมร : ដូចជា
อ่านว่า : โดกจ์ เจีย
แปลว่า : เช่น
អានថា : ឆេន់
ภาษาอังกฤษ : such as, just like, for example
Listen :

ตัวอย่าง : ពេទ្យហាមមិនឲ្យញ៉ាំអាហារផ្អាប់ ដូចជា ប្រហុក ជ្រក់បន្លែ កាពិ។
อ่านว่า : แปด ฮาม เมิน ออย ญำ อาฮา พฺอับ โดกจ์เจีย ปรอฮก โจระก์บ็อนแลย์ กาปิ
แปลว่า : หมอห้ามไม่ให้กินอาหารหมักดอง เช่น ปลาร้า ผักดอง กะปิ
អានថា : ម៉ ហា់ម ម៉ៃ ហៃ់ គីន់ អាហាន ម៉ាក់ដង  ឆេន់ ប៉្លារ៉ា ផាក់ដង កៈពិ

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %