ដូង-มะพร้าว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ដូង-มะพร้าว

ដូង-มะพร้าว

ภาษาเขมร : ដូង
อ่านว่า : โดง
แปลว่า : มะพร้าว
ภาษาอังกฤษ : Coconut

ตัวอย่าง : ដើមដូងជាដើមឈើមានប្រយោជន៌។
อ่านว่า : เดิว์ม โดง เจีย เดิว์ม เชอ เมียน ปรอ ยาว์ช
แปลว่า : ต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้มีประโยชน์

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %